אסון ברמת גן

שוב עובדי בניין מסכנים עצמם באתר בנייה

במהלך השבוע האחרון, רימון בנייה ברמת גן נכנס למסגרת בנייה חסרת תיקון והוא קרס, גורם לקריסת האתר. האירוע קרה במקום בנייה ברמת גן שהיה מיועד לבניית מבנה מסחרי.

קריסת הפיגומים גרמה לנזק משמעותי לאתר הבנייה וגם לסביבה המקומית. האתר נמצא בשלב הכנת היסודות והתוכניות לבניית המבנה, ולמרבה הצער, התקבלה החלטה לעצור את העבודות עד שייערך בדיקת הבטיחות ונבדקות הסיבות לקריסת הפיגומים.

גורמי האירוע עדיין נמצאים תחת חקירה והממצאים עדיין לא פורסמו. ניתן להניח כי חלה תקלה בתהליך הבנייה או שהפיגומים לא עמדו בדרישות הבטיחות הנדרשות. על מנת למנוע סיכונים נוספים, גורמי האירוע ישודרגו בהתאם ותחקיר יערך על מנת לאתר את השיפורים הנדרשים בתהליך הבנייה ובבקרת האיכות.

קריסת הפיגומים באתר הבנייה הביאה להשבתת העבודות ולעיכוב בתזמון הפרויקט. חשיבות הבדיקה המדויקת של הפיגומים והבניה הקפדנית עשויים להוביל לשיפורים בתהליך הבנייה בכדי למנוע תקריסות נוספות ולהבטיח את בטיחות העובדים והציבור המקומי.

כללי הבנייה ותהליכי הבטיחות חשובים ביותר בבניית פרויקטים כמו זה ברמת גן, ומאוד חשוב לדאוג להפעיל את הציוד והתהליכים המקובלים במקצוע בכדי למנוע תאונות וקריסות כאלה. הפיגומים הם חלק בלתי נפרד מתהליך הבנייה ועליהם לעמוד בתקנים המבוקרים במסגרת חוקית ותקנים תקפים.

דילוג לתוכן