פרשת השבוע ברמת גן

פרשת השבוע ברמת גן

בתור התחלה, פרשת השבוע ברמת גן, שיש בה אלמנט של צדק חברתי, מתייחסת על פי רוב למלה נתינה של מי ששפר גורלו ומי שלאו. אפקט הנתינה הינו קודם כל תוצר לוואי של דרישה סטטוטורית, יצירה של מכרזים אשר חפים מנוכחות של מנפוטיזם, וכיוצא בזה. יחד עם זאת, המושג נתינה בהכרח חורג מכל חובות הסטטוטוריות ויש בו משום עקרונות של רחמים ושל חמלה, דאגה שנוצרה מן הסולידריות ביחד עם מי שלא יכול, ומיצה כל תרחיש לסעדים.

 

מה היא נתינה על פי פרשת השבוע ברמת גן?

כאשר מדברים על נתינה, כפי שהיא מצטיירת מתוך פרשת השבוע ברמת גן, כי אז יש במוטיב הזה סוג של הבנה שלא ניתן למצוא באומללות, במקום שאי אפשר להיות חלק ממי שנותן, ואינו עשוי לקחת חלק פעיל בנתינה. נתינה איננה רק מחויבת המציאות, כי אם היא אף זכות ענקית שעומדת לצדכם, בעוד בני אדם שמעניקים מעצמם בהכרח מרגישים חלק מקונצנזוס ענקי, היווצרות או יצירה של מיזם גדול, אף במידה ומדובר אודות יוזמה קהילתית עצומה, ואף במידה ומדובר אודות נתינה במובן של צדקה לפלוני אלמוני. על פי ההלכה, לצורך העניין, גם העני צריך לתת צדקה, שאף מחייבת אותו ואף מאפשרת לו ליהנות מזכות גדולה שמבחינה גם בתרומה הקטנה מאוד שלו כמעשה ענק בפני עצמו. ברוח הדברים, נוסיף שיש עניין מלהיב, שבו דנו חז"ל ביחס לנתינה, בעודם טענו כי חרף עלות הנתינה, שהורכבה מאלמנטים שמקורם באדמה, הייתה מועטה באופן ניכר ממנחה של בהמה, ובכך ייחודה אף לענייני החברה.

דילוג לתוכן